WITAJ NA NOWEJ ODSŁONIE STRONY SKLEPU LOOKS BY LUKS!

Szukaj

Regulamin konkursu WOŚP 2021

Regulamin konkursu Looks by Luks dla WOŚP 2021

Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest firma Marcin Luks z siedzibą w Sopocie (81-708) na ul. Haffnera 42, NIP: 5842574603, właściciel marki Looks by Luks.

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.


Warunki uczestnictwa

3. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

4. Konkurs trwa w dniu 31.01.2021, od godziny 00:00 do godziny 23:59.

5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone do dnia 05.02.2021r.


Zadanie konkursowe

6. Zadanie konkursowe polega na dokonaniu w trakcie trwania konkursu zakupu dowolnych artykułów w sklepie internetowym Looks-by-Luks.pl. Zysk ze sprzedaży produktów w trakcie trwania konkursu zostanie przekazany jako darowizna na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

7. W konkursie zostanie wyłoniony jeden Zwycięzca.

8. Zwycięzca zostanie wskazany przez kapitułę konkursu, której skład wybierze Organizator.

9. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości email wysłanej na adres podany w złożonym zamówieniu. Oprócz tego zwycięzca zostanie ogłoszony na profilach Looks by Luks na kanałach mediów społecznościowych: Instagram oraz Facebook oraz poprzez Instastory na profilu Looks by Luks na Instagramie, które będzie jawne dla osób obserwujących oficjalny profil Looks by Luks.


Nagroda

10. Nagrodą w Konkursie jest dedykowana sesja zdjęciowa organizowana w Gdańsku.

11. Nagrodę można odebrać drogą elektroniczną w postaci zaproszenia na sesję zdjęciową.

12. Nagrodę należy zrealizować w dniu planowanej sesji zdjęciowej, której data zostanie uzgodniona ze zwycięzcą.

13. Organizator ma prawo podać imię i nazwisko zwycięzcy na swoich profilach na kanałach mediów społecznościowych.

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie uczestnika. W takim wypadku nagroda przepada.

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane wskazane przez uczestnika, a w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiających odszukanie uczestnika i poinformowanie o przyznaniu Nagrody.

16. W przypadku wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, dany uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.


Reklamacje

17. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: kontakt@looks-by-luks.pl.

18. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji.

19. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

Obowiązek informacyjny

20. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest firma Marcin Luks, z siedzibą w Sopocie (81-708), przy ulicy Haffnera 42. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się mailowo pod adresem: kontakt@looks-by-luks.pl.

21. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).

22. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu, w tym wydania Nagrody i ogłoszenia informacji o Zwycięzcy, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.


Postanowienia końcowe

23. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

24. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

25. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania.

26. Biorąc udział w konkursie, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt